Corona maatregelen:

Aanpassing  dd 12-5-2020.

Beste klant,

Onze diensten zijn opnieuw voor 70% operationeel.
Wij wensen u mee te geven dat al onze medewerkers dagelijks gecontroleerd worden op lichaamstemperatuur.
Zij beschikken over handalcohol-gel, mondmaskers, handschoenen en passen social distance toe.
Wij rekenen ook op uw medewerking in deze coronatijden en vragen om de nodige afstand te bewaren zoals opgelegd door de overheid.

Als u een afspraak heeft en u zich niet goed voelt ben je verplicht dit te melden aan onze diensten.
Samen zullen we dan evalueren of de situatie onveilig is en je een gepaste oplossing aanbieden( bv een nieuwe afspraak).

Indien u een bemerking heeft over deze maatregelen op de werkvloer, laat het niet na ons hierover te informeren.
We zijn tenslotte allemaal mensen in dezelfde situatie. Stay Safe!

Met vriendelijke groeten,
Uw Bondec team

Contacteer ons

 

 

 

dd 17-3-2020

Beste mevrouw/meneer,

In deze uitzonderlijke periode wil Bondec haar klanten/relaties erop wijzen dat de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van de aanbevelingen door onze overheid in België, een impact heeft op onze dienstverlening. We blijven streven naar een optimale service voor onze klanten, maar de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, hun families, onze partners en klanten zijn onze eerste prioriteit.

De operationele activiteiten met betrekking tot dringende herstellingen worden voortgezet. Gelieve er wel rekening mee te houden dat hierbij vertraging zou kunnen oplopen, zeker indien onze organisatie zou getroffen worden door medewerkers die noodgedwongen thuis moeten blijven, verplichte wettelijke beperkingen of wegens overmacht. De bezetting op werven of bij u thuis van onze monteurs, loodgieters, cv specialisten zijn tot een minimum herleid om alzo de verspreiding tegen te gaan. Enkel dringende noodzakelijke herstellingen worden zo snel als mogelijk aangevangen.
Onderhoud aan cv ketels/warmtepompen is momenteel uitgesteld.

Onze medewerkers op kantoor werden aangeraden om zoveel mogelijk van thuis te werken. De bezetting in onze kantoren is dus minimaal. Wij vragen u dan ook om begrip indien u telefonisch in een wachtrij zou belanden. Wij doen al het nodige om u verder te helpen.

We willen u daarenboven met aandrang verzoeken om tijdens deze activiteiten het fysiek contact met onze medewerkers te vermijden en afstand te houden. Dit ter bescherming van onze klanten en onze medewerkers.

Bezoeken om commerciële redenen willen we eveneens vermijden en vervangen door communicatie per e-mail/telefoon om zo het risico op de ongewenste overdracht van het virus te elimineren.

Laten we samen waakzaam en voorzichtig blijven zodat de situatie zich snel weer normaliseert. Ondertussen volgen we de aanbevelingen van de overheid op de voet op.

Wij wensen u allen veel sterkte en gezondheid toe in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groeten,
Uw Bondec team

vers 1. dd 17-3-2020